Terms

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש”) באתר . 
www.taliashkenazi.com (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת טלי אשכנזי (להלן  “מפעילת האתר”).
 (“אנחנו”, “שלנו”). המונח “שרותי האונליין שלנו” מיוחס לאתר שלנו, העמודים שלנו ברשתות חברתיות צד ג’ כדוגמת אינסטגרם, פייסבוק,  או כל אתר או אפליקציה השייכת לנו או בה אנו עושים שימוש מפעם לפעם. המונח “השירותים שלנו” מתייחס לשרותי האונליין המוצעים מפעם לפעם. באם הנך משתמשת בכל אחד משרותים אלו, תוגדרי לצורך מסמך זה כמשתמשת”, “את”, “אורחת”.
בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון וככל ואינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.2. כותרות התנאי השימוש והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
1.3. כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף.
או אם טרם מלאו לך שש עשרה שנים (16), הנך חייב/ת ליידע הורה או אפוטרופוס על תנאי השימוש שלנו על מנת לקבל את הסכמתם לפני הרשמתך לאתר, או שליחת הזמנה באמצעותנו.
1.4. רישום לאתר והסכמה לקבלת דברי פרסומת. משתמש המעוניין להירשם לאתר ימסור שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל תקינה, מספר טלפון סלולרי, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום. כמו כן המשתמש יתבקש לאשר קבלת דברי פרסומת קבלת דבר פרסומת, הודעות ודיורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982 (להלן: “חוק התקשורת”).
 
1.5. עמוד מכירה. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של חברת טלי אשכנזי (להלן: המוצרים”).
כל מוצר המוצע למכירה באתר יוצג בעמוד מכירה הכולל בין היתר את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות, מועד אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים בקשר למוצר (להלן: “דף המכירה”).
1.6. פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. אנא קרא אותה בעיון.
1.7. שינויים באתר. האתר ו/או תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד.
1.8. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות טל’  052-3060936- או באמצעות דוא”ל אל מחלקת שירות לקוחות talyashkenazi0206@gmail.com
 
מוצרים
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להציג את המוצרים שאנו מוכרים בצורה נאמנה. הצוות שלנו עובד קשה על מנת להציג כל פריט בצורתו האמיתית, אך עם זאת תמונות וסרטונים של המוצרים בשרותי האונליין שלנו הם לצורך המחשה בלבד.
2.1 למרות כל מאמצינו להציג במדויק צבעים, גדלים ומרקמים, אין באפשרותנו להבטיח כי בהצגה ממוחשבת ההמחשה תהיה נאמנה במדויק לכל פריט. בנוסף, בגלל הבדלים בגדלי המסך השונים, יתכן והגדלים המוצגים באתר לא משקפים את הגודל האמתי של המוצר. עם זאת, אנו עושים את מירב המאמצים לספק מידע מפורט אודות הגדלים והתיאורים של כל מוצר על מנת לוודא שהנך מיודעת היטב לפני ביצוע רכישה.
2.2  החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את תוכן האתר ואת המוצרים הנמכרים בו. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר גם בעתיד, החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם
2.3. מפעילת האתר מסירה מהאתר את המוצרים שאזלו מהמלאי. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.
 
רכישות מוצרים באתר
 
3.1  בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר  בתנאי שמסרו את הפרטים המתבקשים במהלך הרכישה, כמו כן רשאים לרכוש מוצרים באתר  כל המשתמשים בשירות Pay Pal בכפוף לתקנון השירות שם ולהסכם שבין החברה לבין ספק זה .
3.2  למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באתר – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותם לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.2.1. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
3.2.2. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
3.2.3. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
3.2.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בספקי האתר ו/או בפעילות התקינה של האתר.
3.2.5. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור ו/או לסחור במוצר.
3.2.6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר  חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר בשלב התשלום של כל עסקה תבצע החברה בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ואו מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 
מועדים ואופן אספקה
4.1  מובהר בזאת כי למשתמש לא תהיה  כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה בגין המשלוח מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.
4.2  מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח.
4.3   מפעילת האתר תספק את המוצרים שנרכשו באתר לכתובת בישראל כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה. מובהר כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או חברות השילוח יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
4.4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים מהמועד שהלקוח הודיע למפעילת האתר כי חל עיכוב בקבלת המוצר.
4.5. המוצרים יסופקו באמצעות שליח עד הבית או על ידי איסוף עצמי מהחברה בהתאם לתנאי המכירה המפורטים בדף המכירה ובתיאום מראש.
4.6. זמני אספקת המוצרים המפורטים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים מלאים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה.
4.7. שליח עד הבית. בתוך עד 10 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה.
4.8. איסוף עצמי. בתוך עד 3 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחברה  ,בתיאום מראש בטלפון 052-3060936 בכפוף להצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר.
4.9 אפשרויות משלוח:
     דמי משלוח -המחיר 40 שח.
      ברכישה עד 300 שח-דמי משלוח 25 ש”ח.
     ברכישה מעל 350 שח- דמי משלוח בחינם .
 
שינויים וביטולים
מבצע פעולת הרכישה באתר רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
5.1  ביטול עסקה / מכירה ע”י לקוח לפני משלוח המוצר: במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה / מכירה לפני שהמשלוח נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול במייל לכתובת: talyashkenazi0206@gmail.com
5.2  במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3 אם נגלה שגיאה בתמחור המוצרים שהזמנת, ניצור עמך קשר באמצעות דוא”ל ליידע אותך על הטעות, וניתן לך את האפשרות להמשיך בתהליך ההזמנה במחיר הנכון, או לבטל את ההזמנה. לא נעבד את ההזמנה שלך אלא אם כן נקבל את אישורך המפורש לעשות כן. אם לא יתאפשר לנו ליצור עמך קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר שסיפקת לנו בעת ההזמנה, אנו נבטל את ההזמנה ונעדכן אותך על כך בכתב.
5.4 ביטול לאחר משלוח מוצר. ניתן להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, (למעט  מוצרים הכוללים חומצות וכימיקלים, מכיוון  שיש חשיבות  לדרך אחסונם, לא יתאפשר החזרה של המוצרים הללו לאחר רכישתם.(אפשר להתעדכן לפני הרכישה באיזה מוצרים מדובר)).
 כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. המוצר מיועד לשימוש אישי בלבד, ולכן פתיחת האריזה תחשב לשימוש.
5.5. דמי ביטול. החברה רשאית לחייב את הלקוח, על פי חוק הגנת הצרכן, בדמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה, כפי שימסרו ללקוח, על חשבון הלקוח. לקוח שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
5.6      בדיקת המשלוח: הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות לשירות הלקוחות בתפריט צור קשר שבאתר תוך 24 שעות ממועד האספקה. במידה והמוצר שהגיע פגום בדרך כל שהיא, החברה תדאג לספק מוצר חדש ללקוח על חשבונה.
5.7 אספקה לחו”ל-דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל כל משלוח ואספקה לחו”ל יתומחר ע”י מפעילי האתר ובתיאום הלקוח.
 
עדכון מחירים ומע”מ
6.1  החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
6.2     כל המחירים המפורטים באתר החברה טלי אשכנזי  נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ.
 
אמצעי התשלום
7.1    אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.
7.2   כל המשתמשים בשירות Pay Pal רשאים לרכוש מוצרי טלי אשכנזי, בכפוף לתקנון השירות.
7.3   חברת פאיימי  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר פאיימי מכבד.
 
תנאי ומועדי התשלום
8.1    תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטת החברה. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.
 
מבצעים, הטבות והנחות
9.1 אתר טלי אשכנזי  מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות שונות בהתאם לצורכיה, וכמו כן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
9.2 אין כפל על המבצעים, ההטבות או ההנחות באתר.
 
מדיניות הפרטיות
מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
11.1. מדיניות פרטיות. למעט כאמור להלן במדיניות פרטיות זו, מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 
11.2. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנא
סף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של מפעילת האתר.
 
11.3. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
11.4. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
11.5. בקשה למחיקת מידע אישי. לחילופין, המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו של מידע המתייחס אליו, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש, למעט בקשת המחיקה עצמה ולמעט נתונים אודות פעולות ורכישות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
11.6. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות כנדרש לצורך אספקת השירותים, שיפורם, הצעת מוצרים ושירותים קשורים או אחרים.
  11.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
כיצד אנו עושים שימוש במידע האישי?
בכל פעם שהנך מוסר לנו את המידע האישי שלך אנחנו עושים בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוק ולמטרות המופיעות במדיניות זו (ואחרת נציין זאת בדף המתאים).
אם את משתמשת בכל אחד מהשרותים שלנו, נרשמת או מגיעה לאירוע שלנו, נרשם ו/או משנה את פרטי החשבון שלך או דרך יצירת הקשר עמך, או יוצרת קשר עם שרות הלקוחות שלנו, אנו נשמור את פרטיך האישיים. פרטים אלו בראש וראשונה ישמשו אותנו להציע לך מוצרים, שרותים או מידע שביקשת ועל מנת להתאים פרסונלית עבורך את חווית הרכישה באתר. אנו שומרים את המידע שאת מוסרת ויתכן ונעשה בו שימוש למטרות שונות, כולל: ▪︎חשבונאות, חיוב,▪︎ דוחות וביקורת▪︎ אוטנטיקציה ובדיקת זהות ▪︎כל מטרה אחרת הקשורה לנושאי בטיחות, בריאות, הדרכה, הנהלה ומשפט▪︎ ניתוח שוק וצרכים שיווקיים  ▪︎פיתוח, בדיקה ותחזוקה של המערכות שלנו ▪︎ סקרי לקוחות ושרות לקוחות ▪︎ כל שימוש אחר בהתאם לתנאי השימוש המובאים לעיל במדיניות הפרטיות.
התשלומים באתר מבוצעים על ידי שותפי הסליקה שלנו, חברת פאיימי.  פרטי האשראי ו/או התשלום שלך ישותפו רק עם שותפי הסליקה שלנו, ולא עם אף גורם צד שלישי ושימשו אך ורק לצורך עיבוד ההזמנה שלך באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של שותפי הסליקה שלנו.
יתכן וגם נעשה שימוש במידע האישי שלך על מנת לשלוח לך עדכונים שיווקים, כפי שיפורט בפסקה הבאה.
אנו אוספים, ומשתמשים בגורמי צד ג’ על מנת שיאספו עבורנו, מידע ממשתמשים רבים באתר ובשירותים הדיגיטליים שלנו ומנתחים את המידע על מנת לבנות תמונה על אופן השימוש באתר, על מנת לשפר את השרותים שאנו מציעים. יתכן וגם נחלוק מידע זה עם סוכנויות פרסום דיגיטלי עמן נעבוד, על מנת לפרסם את מוצרינו ואת השירותים שלנו כשאתה גולש באתרי צד ג’ או עושה שימוש בשרותים דיגיטליים אחרים.
אם תיתני לנו פידבק, יתכן ונעשה בו שימוש על מנת לשפר את השרותים שלנו, ויתכן ונפרסם אותו (אונליין או אופליין) על מנת לקדם את העסקים שלנו והשירותים שלנו. אנו נאסוף את שמך ו/או או שם המשתמש שלך שיופיע לצד התגובה, וכן את כתובת הדוא”ל שלך אשר לא תפורסם אך יתכן ותשמש אותנו ליצור עמך
11.7. שימוש בעוגיות (cookies). החברה  רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ומשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
 
הגבלת אחריות
 
13.5 מובהר כי השימוש באתר ו/או תכניו אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. השימוש באתר ותכניו מוצגים באתר וניתנים לשימוש, כפי שהם 
בהתאם להחלטת החברה, ולמשתמש באתר, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או טיב התוכן ו/או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמוצרי הקצה, וברור למשתמש כי האחריות  בגין שימוש באתר ו/או בתכניו- חלה עליו באופן בלעדי.
 
13.6. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
 
13.7. העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר.
 
  13.8 העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר.
 
13.9. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא כמו שהיא לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 
13.10. הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על הסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות.
 
13.11. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
 
קניין רוחני-זכויות יוצרים
 
14.1 כל  כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר,  והתוכן הכלולים באתר, כולל טקסט, גרפיקה, לוגואים, אייקונים, תמונות, אומנות, אודיו ווידאו – הם בבעלותנו (או בשימוש שלנו בכפוף לרישיון) ומוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש.
14.2 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 
שונות
 
15.1 החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
 
15.2 תנאים והוראות אלה ביחד עם כל הסכם אחר שנכרת בין המשתמש לבין החברה בקשר למוצרים או לשירותים של החברה, ממצים את מלוא ההסכמה בין המשתמש לבין החברה וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.
15.3. אם ייקבע על-ידי רשות מוסמכת או ביהמ”ש כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, אז יראו את ההוראה כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.
15.4 המשתמש ו/או מי מטעמו, ישפו את החברה בגין כל הפסד, נזק ו/או הוצאה, ולרבות שכ”ט סביר של עו”ד, הנובעים מתביעה, תובענה או דרישה המופנית מצד ג’ והנובעת משימושו של המשתמש באתר ו/או מהפרת התנאים על-ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
15.5 החברה רשאית למחות ו/או להעביר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התנאים, כולן או מקצתן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
15.6 על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
15.7 מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או בקשר לתנאי השימוש, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
15.8 בכל שאלה או אי בהירות הנוגעת לתנאים אלו, באפשרות המשתמש ליצור קשר ישירות עם נציגי החברה שישמחו לסייע:
טלפון: 052-3060936